ZAMĚŘENÍ

Strojově zpracováváme veškeré druhy kabelů a drtí. Naceňujeme je dle jejich skutečné výtěžnosti a pomocí suché i mokré cesty dokážeme z vašich materiálů vytěžit maximum. Vykupujeme barevné kovy, rafinační směsi, drtě, elektroodpady, AL-Fe lana a veškeré typy elektromotorů, včetně nadrozměrných.

Poptáváme také specifické materiály typu AlCu kombinované, plast+kov, Pb+Al +Fe, kabely s koncovkami, adaptéry, kabely s Fe stíněním, odstřihy z kabelů, FeCu směsi a odpady obsahující vzácné kovy. U materiálů na bázi mědi nabízíme široké možnosti fixace ceny před i po dodání materiálů. V naší filozofii stavíme na skutečné výtěžnosti materiálů spolu s jedinečnými možnostmi fixování cen.

Chemickou cestou dokážeme z povrchově upravených materiálů získat stříbro a zlato ve formě slitků. Dokážeme efektivně vytěžit a zaplatit i velmi malé obsahy vzácných kovů, kteří jiní zpracovatelé považují za podlimitní. Veškeré materiály naceňujeme podle skutečné výtěžnosti vzácných kovů. Veškeré odpady Vám rádi naceníme osobně na místě. Poradíme s odpadovým hospodářstvím a správnou katalogizací dle kódu odpadu.

V roce 2015 naše společnost navázala spolupráci se zpracovatelskými závody v rámci celé Evropy a v roce 2019 v rámci celého světa. Do těchto závodů dodáváme technologický odpad přesně zatříděný dle specifikace a požadavku daného odběratele. Díky většímu portfoliu našich odběratelů jsme schopni v rámci procesu recyklace nabídnout našim zákazníkům nejvyšší možnou cenu.

Dne 1.10.2014 jsme v naší společnosti zavedli možnost plateb za materiály v Eurech. Pokud platíte svým dodavatelům v eurech a využíváte u své banky měnového zajištění tak Vám tímto můžeme ulehčit Vašemu firemnímu účetnictví a ušetřit na bankovních poplatcích. Máte možnost s námi obchodovat v eurech. Naše společnost nabízí platby za vaše materiály v evropské měně a od roku 2020 i v měně USD. V rámci zjednodušení obchodních vztahů s našimi partnery na volatilním měnovém trhu se naše společnost snaží vyjít vstříc zejména těm firmám, které pravidelně používají Euro a USD ke svému provozu.

Vedení firmy si stanovilo své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně plněny pomocí nastavených procesů, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Společnost průběžně nastavuje principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů a odběratelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby. Dále společnost průběžně zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností.

Vedení společnosti JM COMPANY Czech Republic s.r.o. se hlásí k následujícím vizím.

 • Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům. Možnost optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na nekvalitní výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů.
 • Pomocí efektivně nastavených procesů navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků.
 • Díky poskytování vysoce kvalitní produkce možnost získání nejnáročnější zákazníky a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti.
 • Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky.
 • Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace.
 • Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace.
 • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů.
 • Vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. při zavádění nových technologií, organizačních změn apod.)
 • Minimalizovat dopad aktivit společnosti na životní prostředí.
 • Vytvoření pověsti prestižního podniku v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Včasné rozpoznání problémů a zamezení vzniku případných havárií, efektivní řízení rizik.
 • Úspora energií a materiálových zdrojů.