INFORMACE

Veškeré informace prezentované na těchto webových stránkách byly schváleny vedením společnosti JM COMPANY Czech Republic s.r.o.

Na styl webové prezentace včetně publikovaných textů, obrázků a dokumentů si vyhrazuje právo společnost JM COMPANY Czech Republic s.r.o.

Společnost JM COMPANY Czech Republic s.r.o. si výslovně nepřeje jakékoli kopírování jak textů, tak obrázků, včetně dokumentů, kdy tyto dokumenty nejsou určeny pro zákazníky z této webové prezentace. Společnost JM COMPANY Czech Republic s.r.o. může poskytnout výjimku k výše zmiňovanému dalšímu subjektu pouze a jenom, kdy takovému subjektu udělí výslovný souhlas.