HISTORIE

Náš příběh začíná již ve 20. století v Bílovicích nad Svitavou, kde se nyní nachází hlavní sídlo naší společnosti. V roce 1903 zde začal podnikat pan František Matějíček, pradědeček nynějšího majitele společnosti a za tímto účelem zde postavil budovu – naše nynější sídlo.  Tato budova mu byla bohužel vzata s nástupem komunistického režimu a podnikání Františka Matějíčka tak skončilo.

Po revoluci, v roce 1989 se tato nemovitost vrátila do rodiny Matějíčků, ale bohužel vzhledem k některým událostem se musela následně prodat. V roce 2007 ji nynější majitel společnosti pan Miroslav Matějíček se svoji ženou paní Janou Matějíčkovou vydražili zpět a bylo jen otázkou času, kdy z této budovy bude vytvořeno hlavní sídlo našeho podnikání. Navázali jsme tak na příběh Františka Matějíčka, který byl úspěšným podnikatelem, ale režim mu nedovolil v jeho podnikání pokračovat.

Naši společnost jsme uvedli na trh počátkem roku 2002 a během několika následujících let se nám podařilo z malé firmy rodinného typu vybudovat velkou a stabilní společnost s předním místem na tuzemském trhu. V tomto období jsme zaujmuli jednu z předních pozic v oblasti zpracování kabelových odpadů.

Během této doby jsme rozvinuli naši činnost a pomohli zaměstnat odsouzené v provozu, který patřil jednomu z prvních tohoto druhu v republice. Podařilo se nám přesvědčit úřady a v neposlední řadě i vedení nápravného zařízení k založení provozu zaměřeného na zaměstnanost odsouzených. V tomto provozu, zaměřujícím se na zpracování kabelových odpadů, jsme poskytli práci několika desítkám odsouzených, a tím jsme výrazně přispěli k jejich pozdějšímu začlenění do společnosti, kdy jim díky naší činnosti vznikaly nové pracovní návyky, které po propuštění mohli uplatnit v praxi.

Časem se naše aktivity začaly rozrůstat a díky přílivu nových zákazníků z řad firem zabývajících se výrobou a kompletací komponentů do automobilového průmyslu v Evropě a navýšení celkové kapacity přijímaných odpadů i od jiných společností, se stávající provoz stal nedostačujícím. Vzhledem k dané kapacitě zařízení jsme přistoupili k dalšímu kroku. Tímto krokem bylo zlegalizovat a zprovoznit výše zmiňovanou budovu tak, aby tato budova vyhovovala novým požadavkům a normám, které jsou na tento druh podnikání kladeny.

V tomto provozu se nachází třídící, logistické a skladové centrum. V neposlední řadě se zde vyskytuje i administrativní a společenská část. Díky své strategické poloze je tento provoz převážně zaměřen jako logistické centrum přijímaných odpadů. Z tohoto logistického centra je odpad dále distribuován k dalšímu zpracování, a to hlavně do našeho nového zpracovatelského závodu umístěného ve městě Rýmařov, kde jsme navázali na tradici z 90 let minulého století.

Na jaře roku 2017 naše společnost zakoupila v rámci insolvence areál nacházející se v Rýmařově, který v 90 letech minulého století vlastnil pan Vladimír Erben. Tento podnik se v 90 letech minulého století zabýval několika obory ekologické činnosti a z tohoto důvodu se nám koupě takového areálu velice zamlouvala. Již v roce 2017 byly zahájeny opravy tohoto areálu a v polovině roku 2018 byl areál zcela zprovozněn. Navázali jsme tak na tradici z 90 let minulého století a věříme, že postupně vybudujeme v Rýmařově opět silný a stabilní podnik obdobného tipu a to na celosvětové úrovni.

Provozovna v Rýmařově prošla komplexní rekonstrukcí, aby vyhovovala novým požadavkům a normám, které jsou na nás v oblasti recyklace odpadů neustále kladeny.

Tento provoz splňuje nejnovější normy dle legislativy České Republiky a disponuje nejmodernější technologií na zpracování odpadu ve světě. Technologie na zpracování odpadu byla pořízena napříč celým světem, kde naše společnost při jejím výběru kladla velký důraz na maximální zpracovatelnost přijímaných odpadů a využitelnost druhotných odpadů z naší výroby. Celý areál disponuje plochou cca šesti hektarů a v samotném areálu se nachází jak výrobní, tak skladová část, včetně zelených a odpočinkových zón, kde klademe velký důraz na šetrnost k životnímu prostředí. Samotný areál je odrazem tohoto přístupu naší společnosti. Samozřejmostí je nejmodernější nájezdová digitální váha, široká škála výrobních linek na zpracování odpadu, manipulační technika a v neposlední řadě personál, který se o Vás vždy rád postará. Dále se zde nachází stejně jako v Bílovicích nad Svitavou třídící, logistické a skladové centrum. Součástí tohoto areálu je i administrativní budova a několik výrobních hal.